Regulamin

Regulamin klubu „BOHEMA” 1. Do klubu są wpuszczane osoby w wieku od 18 lat. Osoba wchodząca do klubu musi okazać dokument potwierdzający jej wiek. 2. Imprezy w klubie są biletowane. 3. Bilet upoważnia do wejścia i jednocześnie obliguje do przestrzegania poniższego regulaminu. 4. Każdorazowe wyjście z lokalu powoduje, że bilet traci ważność, ponowne wejście do lokalu wymaga zakupu nowego biletu. 5. Selekcjoner lub ochrona może bez podania przyczyny odmówić danej osobie wejścia do klubu. 6. Do lokalu nie mają wstępu osoby w stroju sportowym, agresywne, nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających. 7. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania własnych napojów, w tym alkoholowych. 8. W klubie można oddać okrycie wierzchnie, torebkę, plecak itp. do przechowania do szatni. 9. Szatnia jest płatna w wysokości 1 zł od jednej rzeczy, 20 zł za zagubiony numerek. 10. Za rzeczy pozostawione w kieszeniach, torebkach, plecakach itp., klub nie odpowiada. 11. W przypadku zagubienia numerka, istnieje możliwość odebrania rzeczy pozostawionej w szatni dopiero na koniec imprezy lub w tygodniu po imprezie. 12. Obiekt na zewnątrz jak i wewnątrz jest monitorowany. 13. Ochrona ma prawo upomnieć lub wyprosić osobę zachowującą się niestosownie w stosunku do personelu lub klientów. 14. W przypadku zniszczenia mienia osoba, która wyrządziła szkodę zostanie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. 15. Klub informuje, że w trakcie organizowanych imprez prowadzona jest rejestracja audiowizualna wydarzeń oraz wykonywane są zdjęcia fotograficzne. 16. Osoby które decydują się na udział w imprezach organizowanych w Klubie, wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku w trakcie imprezy w formie rejestracji audiowizualnej i zdjęć fotograficznych oraz jego rozpowszechnianie. 17. Wszelkie spory na terenie lokalu rozstrzyga menager bądź właściciel lokalu. 18. Wejście na teren klubu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.